ORIGINÁLNÍ díly VERSUS  DRUHOVÝROBA

Výrobci vozů samozřejmě deklaruji, že jejich díly splňují nejvyšší standardy spolehlivosti, bezpečnosti a kvality, jsou identické s díly používanými při výrobě nových vozů. Tomu odpovídá i cena. Oproti tomu druhovýroba je cenově příznivější, v průměru o 25%, a to i při zachování nejvyšších standardů funkčnosti, spolehlivosti, bezpečnosti a kvality.

FILTRY

Dobrý stav a funkčnost jednotlivých filtrů také příznivě ovlivňují bezporuchový chod motoru či pohodlí v kabině vozu. Palivový filtr zachycuje nežádoucí částečky nečistot, jakými jsou prach, rez, voda a usazeniny z nádrže, a tím chrání extrémně citlivou vstřikovací soustavu před poškozením.

Olejový filtr zachycuje v motorovém oleji nejrůznější nečistoty, kovové a nekovové částečky, saze a karbonové usazeniny. Pokud je použit jiný než originální olejový filtr, může se stát, že se tento filtr předčasně zanese a sníží se průtok oleje, popř. může dojít k průniku nefiltrovaného oleje do motoru. Nežádoucím důsledkem pak může být přehřívání motoru nebo jeho zadření.

Vzduchový filtr zajišťuje přívod čistého vzduchu do motoru a má také pozitivní vliv na hlučnost sacího traktu. Nekvalitní nebo nadměrně znečištěný vzduchový filtr naruší správný poměr vzduchu a paliva ve spalovací soustavě, což negativně ovlivní spotřebu paliva.

Pylové a prachové filtry zachycují pevné nečistoty a aerosolové látky, a zajišťují tak uvnitř vozu čistý vzduch.

Každý filtr má svůj předepsaný výměnný interval, který je dán typem motoru a filtru.

 

PROČ JE DŮLEŽITÉ VĚNOVAT STAVU FILTRŮ POZORNOST

Dýcháte čistý vzduch! Různé studie prokázaly, že cestující ve voze jsou vystaveni až šestkrát vyššímu znečištění vzduchu než chodci podél silnice. Filtr v prostoru pro cestující vám tak umožní dýchat lepší vzduch.

Snížíte nebezpečí vzniku alegrií a astmatu! Filtr v prostoru pro cestující účinně snižuje množství prachu a pylu, čímž podstatně zvyšuje pohodlí během jízdy.

Zachováte si dobré zdraví! Pokud filtr v prostoru pro cestující již neplní svou úlohu, mohou být do průdušek vdechnuty pyly, škodlivé částice a mikrobiologické zárodky. Výběr dobrého filtru má tedy zásadní význam nejen pro ochranu alergiků a astmatiků, ale je i vhodnou prevencí pro ostatní.

Zlepšíte si výhled! Jestliže je filtr interiéru v dobrém stavu, napomáhá ke snižování vlhkosti a jejímu okamžitému odpaření z vnitřních stran skel. Tím zvyšuje bezpečnost při řízení.

Neobtěžuje vás zápach! Filtr s aktivním uhlím absorbuje velkou část nepříjemných pachů a znečisťujících plynů jakými jsou ozon a oxidy dusíku. Dokáže odfiltrovat i částice o rozměrech několika mikronů, jako např. pyl a saze.

 

TLUMIČE

Výkon motoru, sílu brzd a pokyny volantu sice na vozovku přenášejí kola, ale právě tlumiče pérování zaručují, že tato kola budou s vozovkou vždy v kontaktu. Tlumiče pérování tak představují jeden ze základních pilířů bezpečné, hospodárné a pohodlné jízdy každého motorového vozidla.

Bezpečné proto, že výrazně ovlivňují jízdní vlastnosti vozidla. Nižší účinnost tlumičů značně zhoršuje zejména stabilitu automobilu v zatáčkách a prodlužuje jeho brzdnou dráhu.

Hospodárné proto, že tlumiče se zhoršenou účinností nejvíce ovlivňují opotřebení pneumatik. Při špatném tlumení se navíc mechanicky opotřebovávají další díly vozidla, které si pak žádají nákladné opravy.

Pohodlné proto, že zejména na vozovkách s horším povrchem se nejvíce projeví kvalita a přesnost tlumení. Jízdní komfort patří mezi nejdůležitější požadavky kladené na moderní vozidlo. Tlumiče přispívají k bezpečnosti jízdy díky přesnému sladění použitých pružin s hmotností vozu.

Při jízdě na mokré vozovce snižují kvalitní tlumiče možnost vzniku tzv. aquaplaningu. Mají také nezanedbatelný vliv na brzdnou dráhu, opotřebení pneumatik a namáhání karoserie a podvozkových dílů.

Výměna tlumičů pérování se provádí na základě výsledků odborné diagnostiky, tedy až v okamžiku, kdy je skutečně potřeba.

 

PROČ SE VYPLATÍ NECHAT SI OTESTOVAT TLUMIČE

Víte, proč je důležité nechávat Vaše tlumiče pravidelně zkontrolovat?

Špatné tlumiče totiž:

- snižují brzdný účinek a prodlužují brzdnou dráhu

- snižují účinek protiblokovacího brzdového systému (ABS) a elektronického řízení stability (ESP)

- zvyšují riziko smyku na mokré vozovce

- snižují ovladatelnost vozu při zatáčení nebo při bočním větru

- zvyšují únavu řidiče a vliv na jeho reakční dobu

- zvyšují opotřebení pneumatik a jiných součástí podvozku

- zapříčiňují proměnlivý dosvit světlometů a následné oslnění protijedoucích řidičů

- zhoršují jízdní komfort

V ideálním případě by měla kontrola tlumičů proběhnout po každých 30 000 ujetých kilometrech.

 

ZAPALOVACÍ SVÍČKY

Stává se, že vadná zapalovací svíčka nezažehne palivovou směs ve válci, motor pak má nepravidelný chod a sníží se jeho výkon. Nezažehnuté palivo nakonec skončí v katalyzátoru, který může nenávratně poškodit. Proto je třeba dodržovat výměnný interval zapalovacích i žhavících svíček(interval výměny  uvádí výrobce vozu = koncernové vozu 4roky nebo 60 000km).

Zároveň je vhodné výměnu svěřit odborníkům v našem servisu, kteří vám zaručí správnou montáž, utahovací momenty a výměnné intervaly.

Kvalita a konstrukce zapalovacích svíček určuje výkon motoru a jeho spolehlivost. Správně navržená zapalovací svíčka pozitivně ovlivňuje spalovací proces zážehového motoru a tím i objem škodlivin v emisích. Zapalovací svíčka má dále vliv na nastartování motoru, na jeho výkon a životnost, ale také na spotřebu paliva a složení výfukových plynů.

Motory nejnovější generace jsou např. ve vozech ŠKODA osazeny zapalovacími svíčkami typu Longlife. Speciální materiály a špičkové technologie použité při jejich výrobě zaručují lepší práci zapalovací svíčky a tím i posunutí výměnného intervalu u modelu Octavia RS až na 90 000 km. Kvalita a konstrukce zapalovacích svíček určuje výkon motoru a jeho spolehlivost.

 

OZUBENÉ ŘEMENY A NAPÍNACÍ KLADKY

Při nečekaném prasknutí, prodloužení či jiném poškození ozubeného řemene nebo napínací kladky může dojít k neřízenému pohybu pístů a ventilů, a tím k jejich vzájemnému střetu. Důsledkem mohou být nevratné škody na dílech motoru, jehož oprava pak bývá velmi nákladná.

 

Napínací řemeny musí splňovat řadu náročných parametrů:

- minimální prodloužení řemene při dlouhodobém zatížení

- bezúdržbový provoz

- bezchybná funkce po celou dobu životnosti

Součástí rozvodového mechanismu jsou i tzv. napínací kladky, které mají za úkol správné napnutí ozubeného řemene.

Správné nastavení a kvalita ozubeného řemene a napínací kladky jsou proto nesmírně důležité pro dlouhou životnost motoru a bezpečný provoz vozidla.

JAK NAPÍNACÍ KLADKY POZITIVNĚ OVLIVŇUJÍ MOTOR VAŠEHO VOZU?

Důležitým dílem v srdci moderního motoru jsou ozubené řemeny, které slouží v rozvodovém mechanizmu k pohonu vačkového hřídele. Ozubené řemeny a napínací kladky hrají v konstrukci motoru velmi důležitou roli, neboť na jejich životnosti závisí i životnost celého agregátu.

Kvalita ozubeného řemene a napínací kladky je nesmírně důležitá pro dlouhou životnost motoru a bezpečný provoz. Ozubené řemeny můžete zakoupit v různé kvalitě a za různou cenu.

Řemeny a kladky se také dodávají v cenově výhodných sadách obsahujících ozubený řemen, napínací kladky a vodicí válečky.

 

BRZDOVÉ DESTIČKY

Zejména v extrémních podmínkách oceníte, že se u brzdových destiček kladou opravdu mimořádné nároky na:

- maximální účinnost při brzdění

- vysokou míru provozního komfortu (např. minimální hlučnost, absence známého "pískání", eliminace vzniku vibrací a zamezení toho, aby prach vznikající při tření brzdových destiček nepoškozoval a nešpinil kola z lehkých slitin);

- co nejdelší životnost

- mechanickou a tepelnou odolnost a stálost

V každé brzdové destičce je ukryt proces pečlivého výběru materiálů brzdového obložení, volba té nejlepší technologie jeho výroby a provedení nejnáročnějších zkoušek, ale také vědomí, že v sázce jsou nejen škody na vašem vozidle, ale především lidské životy.

Nepodceňujte kontrolu a pravidelný servis Vašich brzd.

V oblasti údržby radí výrobci aut motoristům nechat zkontrolovat brzdy při každé výměně pneumatik a minimálně jednou za rok pověřit servis důkladnou kontrolou celé brzdové soustavy. Bezvadná funkce brzdové soustavy vyžaduje také pravidelnou výměnu brzdové kapaliny, která přichází na řadu nejpozději po třech letech od uvedení vozidla do provozu a následně každé dva roky.

Při prvním rozsvícení kontrolky brzdového obložení je vhodné ihned sjednat termín opravy v servisu. Brzdové obložení se mění po párech vždy u obou kol příslušné nápravy, aby byl zaručen stejný brzdný účinek na obou stranách. Nerovnoměrné opotřebení brzd může způsobit smyk vozidla.

 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Veškeré vybrané zboží za Vás rádi objednáme a připravíme ho k vyzvednutí v našem autoservisu.