Stala se vám nehoda?

Volejte naši nonstop službu

+420 606172792

Zajistíme odtah do našeho servisu nebo opravíme Váš vůz na místě

Co dělat, pokud se dostanete do problémů?

Náhlá nepojízdnost

 • Kontaktujte nás a popište technikovi polohu a situaci vozu
 • Dle závažnosti situace rozhodneme, zda lze závadu odstranit na místě. Případně zařídíme odtah do našeho servisu
 • Po odtažení vozidla Vás budeme obratem kontaktovat, vystavíme zakázku a začneme s opravou
 • V případě potřeby pro vás zajistíme náhradní vozidlo

Havárie

Přivolejte policii ČR na čísle 158 a vyžádejte si přímo kopii protokolu o nehodě. Zaznamenejte si údaje viníka nehody a SPZ jeho vozidla, místo nehody a sídlo Dopravního inspektorátu, který nehodu vyšetřoval.

 • Vyplňte záznam o dopravní nehodě, který najdete v sekci DOKUMENTY
 • Ověřte si, zda a u jaké pojišťovny má viník zaplaceno povinné ručení a havarijní pojištění.
 • Kontaktujte nás. Zajistíme odtah,
 • Zajistíme kompletní opravu vozu
 • S Vaším zplnomocněním zajistíme vyřízení likvidace pojistné události, včetně jejího plnění a úhradu částky za opravu přímo naší firmě.

Pozor! Viník musí nahlásit obratem pojistnou událost u své pojišťovny, nejpozději do 10 dnů.

Pro rychlé řešení pojistné události vás žádáme o předložení následujících dokladů:

 • kopii protokolu o vyšetřování nehody policií
 • kopii vašeho občanského průkazu
 • kopii vašeho řidičského průkazu
 • kopii dokladu o zaplacení povinného ručení (pokud žádáte o vyplacení škody z povinného ručení)
 • kopii technického průkazu (OTP)
 • hlášení pojistné události (je možno vyplnit protokol v našem servisu)
 • číslo leasingové smlouvy, pokud jste si vůz pořídili na leasing
 • číslo pojistné události, pokud jste již kontaktovali likvidátora
 • záznam o dopravní nehodě

Likvidace faktury za vaši pojistnou událost u smluvních pojišťoven

Je potřeba váš písemný souhlas k přímé platbě pojistné částky našemu servisu, popřípadě souhlas leasingové společnosti. Na základě těchto dokladů vystaví smluvní pojišťovna krycí dopis k pojistné události a poukáže platbu našemu servisu. Krycí dopis pojišťovna vystaví po ukončení opravy vozidla a obdržení faktury spolu se shora uvedenými doklady. Vozidlo vám bude předáno po uhrazení vámi sjednané spoluúčasti (u plátců DPH také po uhrazení částky za DPH).

VÝMĚNA AUTOSKEL

Provádíme výměnu autoskel. V rámci plnění z odpovědností pojistky nebo z běžného pojištění zajistíme jednání s pojišťovnou včetně nafocení škody. V rámci dalších služeb nabízíme vozidla ihned k vypůjčení.